Missie

Via een ferme kuur met vitamine B3, EHPO en ADEM ben ik voor mezelf tot dit moodboard gekomen:

Onderaan in het midden staan tussen mijn kwaliteiten en drijfveren de waarden en normen die ik belangrijk vind. Links de eigenschappen en reflexen die ik dankzij wat ik geleerd heb inzet om die voedingsbodem vruchtbaar te houden. Rechts de meer ratiogedreven eigenschappen waarvan ik maximaal afscheid neem omdat ze verantwoordelijk waren voor wat me overkomen is. Bovenaan staan mijn visie en missie in een aantal kernwoorden samengevat. Het is door uit mijn comfortzone te komen en daar meer op te focussen dat ik persoonlijk groei. Er blijft links en rechts daarnaast een – ondertussen gezonder – spanningsveld tussen zekerheid en durven, tussen denken en voelen, dat zich vertaalt in wat ik kan doen om ze beide te onderhouden.

Ik heb het gevoel dat ik, met die tekening in het achterhoofd, op dit moment in balans ben door deeltijds te werken in de onderneming waar ik met fijne mensen aan een mooi product sleutel en de vrijgekomen tijd te wijden aan mezelf, mijn gezin, schrijven en andere projecten die met burn-out en hoogsensitiviteit te maken hebben. Het biedt me enerzijds toch nog altijd die – ik weet het, voorlopige – zekerheid van een vaste baan en anderzijds creëer ik zo zelf de ademruimte om mijn voelsprieten uit te strekken en te doen wat mij nu een extra goed gevoel geeft. Het is in die context dat mijn doorstartende ik-bedrijf momenteel voor de hoogste toegevoegde waarde ooit zorgt. En dat moment koester ik, zonder me te veel die onmogelijk beantwoordbare vragen over later te stellen die me ooit zoveel parten speelden.

In welke mate ga ik nu zelf vijf jaar na de crash voor mijn persoonlijke missie? Hoe ziet mijn ondernemingsplan er concreet uit?

CREDO:

 • Waar je werkelijk ademt, ontspring je telkens weer.
  Wat had je gedacht 🙂

VISIE:

 • Ik verkies een wereld waar plaats is voor authenticiteit en kwetsbaarheid als ingrediënten voor persoonlijk geluk en oprechte verbondenheid.
 • Ik geloof dat mensen via voldoende ademruimte, een gezond zelfbesef en co-creatie zichzelf en de maatschappij in beweging kunnen zetten.
 • Ik beschouw respectwaardering en vertrouwen als een natuurlijke reflex in de relatie tussen mensen, ongeacht hun karaktereigenschappen.

MISSIE:

 • Door kwetsbaar te delen en mezelf open te stellen wil ik anderen zachtjes bij de arm nemen, wakker maken, inspireren en een spiegel voorhouden om zichzelf te (her)creëren en gelukkig te zijn.
 • Door er zo vroeg mogelijk mee voor te zorgen dat de voedingsbodem voor een latere identiteitscrisis (burn-out, bore-out, depressie, hoogsensitieve kortsluiting) minimaal gevoed wordt, zet ik me in om curatief om te buigen naar preventief.
 • Door het beste in mezelf en anderen naar boven te halen werk ik mee aan een gelukkigere maatschappij en een warmere wereld waarin mensen in verbondenheid telkens weer ontspringen.

STRATEGIE:

 • Ik schrijf vanuit mijn persoonlijke ervaring om via herkenbaarheid te benoemen wat anderen niet kunnen uitdrukken, leg kalkeerpapier op hun emoties en verlaag zo de drempel om zichzelf open te stellen.
 • Ik neem mensen via spiegelgesprekken mee op zoek naar zichzelf, luister, breng ze tot rust en haal hen tegelijkertijd voorzichtig uit hun cocon zodat ze zichzelf en hun context in beweging zetten.
 • Ik geef me helemaal in deelshops voor groepen, verenigingen, organisaties en bedrijven omdat ik geloof dat mensen via delen als vermenigvuldigen veel meer gaan doen met wat ze weten.

AMBITIE:

 • Ik kan jou niets leren want alles wat je nodig hebt, zit al in jou. Ik wil wel je spiegel zijn.