Moodboard

Ik heb anderen al een aantal keer geadviseerd dat het goed is om door (meer) te doen wat je graag doet tot een soort persoonlijk moodboard te komen dat je kunt inzetten als barometer of gids bij keuzes die je maakt. Dat het ook een leidraad is om na een periode van persoonlijke laagconjunctuur de focus van wat je niet meer wilt om te buigen naar wat je wel wilt. Op basis van je waarden, normen en kwaliteiten kom je tot een ideaalbeeld van de wereld (visie), de rol die jij daarin wilt spelen (missie) en hoe je dat wilt realiseren (strategie).

Hoe dat moodboard eruit ziet, maakt eigenlijk niet uit. Het kan in stukken en brokken. Evolueren. Het gaat erom dat je ermee mee bezig bent en dat het zich zo als vanzelf voor je neus ontvouwt. Bekijk het alsof je in een schijnbaar ondoordringbare jungle in verschillende stappen een pad creëert door wat je belemmert weg te kappen en gewoon verder te stappen. Vergelijk het met een schrijver die aan zijn verzen sleutelt, schrapt en weer toevoegt terwijl er misschien al heel wat proppen in de papieremmer liggen. Denk aan iemand die zichzelf al dan niet patroonloos aan het herbreien is met de uitgeklede, ontrafelde, puurste versie van zichzelf als wol. Iedereen kan daar volgens mij op een creatieve manier vorm aan geven.

“Self awareness is the single most important drug in society.” (Gary Vaynerchuck)

Ooit komt het moment dat je op een mooie plek in dat oerwoud stopt en beslist om daar voor jouw versie van de wereld te gaan, dat je die gedichten of teksten publiceert of je nieuwe jasje aan de buitenwereld durft te tonen. Je hebt daarvoor een voldoende hoge dosis aan vitamine B3 nodig. Ook dat is net als de creatie van dat moodboard een proces dat voor de één wat langer duurt dan voor de ander, zeker wanneer emotie en ratio wel eens met elkaar in conflict treden, waarbij je verstand voor lood in je schoenen zorgt terwijl je volgens je gevoel eindelijk in een misschien wel bijna perfecte fosburyflop over lat kunt springen.

Wat bevat die vitaminekuur?

  • Besef – Ga op zoek naar jezelf en (her)ontdek wie je werkelijk bent – In Wake-up call heb ik gedeeld hoe ik dat persoonlijk aangepakt heb en hoe het ook voor jou kan werken.
  • Bewust – Hou van de persoon die je in de spiegel ziet en beschouw wat je kunt niet als zomaar vanzelfsprekend en normaal – Geloof in je (kern)kwaliteiten, in jezelf.
  • Beweeg – Durf uit je comfortzone te komen en iets te doen met wat je over jezelf geleerd hebt – Jij hebt eigenschappen waarmee je een verschil kunt maken.

Ik deel graag mijn moodboard als voorbeeld. Daarvoor heb ik de schetser in mij nog eens naar boven gehaald. Wie me al wat langer leest, weet dan meteen dat de verwachtingen best niet te hoog gespannen staan. 🙂 Het gaat om de oefening. Ik zou mezelf oneer aandoen, mocht ik nalaten om het onder de schets toe te lichten. Wie me kent, zou er alvast zonder woorden een soort blauwdruk van mij in kunnen herkennen:

Onderaan in het midden staan tussen mijn kwaliteiten en drijfveren de waarden en normen die ik belangrijk vind. Links de eigenschappen en reflexen die ik dankzij wat ik geleerd heb inzet om die voedingsbodem vruchtbaar te houden. Rechts de meer ratiogedreven eigenschappen waarvan ik maximaal afscheid neem omdat ze verantwoordelijk waren voor wat me overkomen is. Bovenaan staan mijn visie en missie in een aantal kernwoorden samengevat. Het is door uit mijn comfortzone te komen en daar meer op te focussen dat ik persoonlijk groei. Er blijft links en rechts daarnaast een – ondertussen gezonder – spanningsveld tussen zekerheid en durven, tussen denken en voelen, dat zich vertaalt in wat ik kan doen om ze beide te onderhouden.

Ik heb het gevoel dat ik, met die tekening in het achterhoofd, op dit moment in balans ben door deeltijds te werken in de onderneming waar ik met fijne mensen aan een mooi product sleutel en de vrijgekomen tijd te wijden aan mezelf, mijn gezin, schrijven en andere projecten die met burn-out en hoogsensitiviteit te maken hebben. Het biedt me enerzijds toch nog altijd die – ik weet het, voorlopige – zekerheid van een vaste baan en anderzijds creëer ik zo zelf de ademruimte om mijn voelsprieten uit te strekken en te doen wat mij nu een extra goed gevoel geeft. Het is in die context dat mijn doorstartende ik-bedrijf momenteel voor de hoogste toegevoegde waarde ooit zorgt. En dat moment koester ik, zonder me te veel die onmogelijk beantwoordbare vragen over later te stellen die me ooit zoveel parten speelden.

Zo’n moodboard past prima in wat ik een EHPO-oefening ben gaan noemen, niet enkel curatief zoals bij EHBO maar ook preventief. De vijf tips voor Eerste Hulp bij Persoonlijke Ontwikkeling sluiten namelijk naadloos aan bij de basisregels van Eerstehulpverlening.

EHBO:

1 Let op gevaar – Eigen veiligheid
2 Ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert
3 Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting
4 Zorg voor deskundige hulp
5 Help het slachtoffer

EHPO:

1 Zorg voor jezelf
Alleen dan kun je voor anderen zorgen. Het is gewoon een feit dat je meer voor iemand anders kunt betekenen wanneer je je goed voelt. In het bedrijfsleven heet het dan dat een tevreden werknemer meer toegevoegde waarde creëert. Aangezien een gezonde geest enkel in een gezond lichaam gedijt, draag je ook zorg voor je carrosserie, niet enkel voor je mentale motor.

2 Ken jezelf
Weet je (nog) wie je bent of was je dat met het ouder worden stilaan vergeten? Besef dat je diep vanbinnen nog diezelfde persoon bent. Net als bij een boom zijn er misschien veel ringen rond je kern gegroeid. Of is je beschermende schors dikker geworden. Ga na wat er met je gebeurd is. Bepaal wat voor jou belangrijk is aan de hand van persoonlijke waarden en normen. Wanneer voel je je goed in je vel en wanneer word je verstikt? Benoem dat en creëer zo een barometer die je bij keuzes een richting aangeeft. Gebruik één van de vele manieren om je persoonlijkheid een kleur of genetische code te geven. Door jezelf te kennen, zal je ook de ander beter begrijpen.

3 Vertrouw jezelf
Stel jezelf gerust. Je bent goed zoals je bent. Geloof in je troeven en kernkwaliteiten en zet die in voor je persoonlijke missie. Voor wat je graag doet. Onthoud dat er geen slechte keuze is, want je maakt die op basis van jouw barometer. Pakt die keuze minder goed uit, dan heb je de vrijheid een nieuwe te maken. Leef niet in het verleden en zet niet alles in op later. Je verdient het om nu gelukkig te zijn. Laat los wat je niet kunt veranderen. Mindfulness geeft je daarvoor de nodige ademruimte, waarbij ADEM staat voor Aandacht en Aanvaarding, Dag Denken (gedachten loslaten), Emotionele intelligentie en Empathie, Mild in het Moment. Ook letterlijk beter ademen.

4 Respecteer anderen/elkaar
Onder deskundige hulp inroepen versta ik dat je jezelf openstelt. Dat je – zeker als hooggevoelige – voorzichtig uit je schelp komt en de ander vertrouwt. Je kwetsbaarheid tonen is geen zwakte maar een sterkte waar moed voor nodig is. Zonder maskers. Authentiek. Met respect. Door je ware ik te tonen, zet je automatisch je beste eigenschappen in waarop anderen beroep kunnen doen. Wanneer we in verbondenheid leven, staan we open voor elkaar, aanvaarden we dat we elkaar in de gaten houden en helpen bijsturen wanneer dat nodig is. We kunnen van elkaar leren. Natuurlijk hoef je het niet altijd met iedereen eens te zijn. Totale harmonie is een mooi ideaal en misschien wel onbereikbaar. Maar als we ervan uitgaan dat de ander eigenlijk ook gewoon gelukkig wil zijn, brengt ons dat al een stap dichterbij.

5 Neem de regie in eigen handen
Je bent geen slachtoffer maar de regisseur. Niet wat je weet, telt, maar wat je doet met wat je weet. Besef dat morgen de rest van je leven begint. Dus overschouw het toneel en begin jouw (nieuwe) scenario te schrijven. Al te vaak beschouwen we ons als betekenisloze acteurs op een toneel dat leven heet. We focussen op de context die we heel snel met de vinger wijzen wanneer het misgaat. Besef dat de context eigenlijk niet relevant is. Alles wat je nodig hebt, zit in jou. Je moet jezelf misschien enkel wat bijschaven om je mooie kern bloot te leggen. Om die in te zetten voor jezelf en een mooiere wereld. Om werkelijk te ademen.